Menu główne: Witamy wszystkich na naszej stronie! Partnerzy

Zespół nasz od 23-30 lipca 2000 r. był gospodarzem
IX MIĘDZYNAROWEGO FESTIWALU DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH
"¦ŚWIĘTO DZIECI GÓR".

Od lewej pan Józef Broda, Sabina. Ola, Marcelina,  Piotrek Prawie wszystkie zamieszkałe góry świata s± ostojami kultur regionalnych. Jeszcze wci±ż nimi s±. I chociaż nie zawsze decyduj± o tym metafizyka wierzeń, magia obyczajów i oryginalne formy tradycyjnego życia codziennego etnicznych enklaw - ponieważ coraz częściej folklor traktuje się jako tzw. produkt turystyczny - to jednak w sumie liczy się efekt; kultura ojców żyje, podlega swoistej reinkarnacji.
Młody człowiek, obcuj±cy z ni± od dzieciństwa, z czasem zaczyna j± rozumieć, kochać i uznawać za najważniejszy znak swojej tożsamości. Zakorzenia sw± świadomość i duchowość w tradycyjnych wartościach ludu, którego jest synem.

Henryk Cyganik

Nabozeństwo ekumeniczne - ofiarowanie chleba

Festiwal "Ś¦więta Dzieci Gór" był dla nas cudown± chwil±. Poł±czeniem tego co kochamy ze wspaniał± zabaw±.
Zespołem, którym się opiekowaliś¶my i przyjmowaliś¶my w MYSTKOWIE, był zespół Nrytyeshwar z Bombaju (Indie).
Mieszkaj±c razem w Nawojowej bardzo szybko zaprzyjaźnili¶śmy się. A wyjazd do Mystkowa - naszego domu pogłębił jeszcze nasze więzy.
Tu nasi koledzy mogli zobaczyć jak mieszkamy i żyjemy, a my z kolei dowiedzieliśmy się dużo o kulturze i zwyczajach Indii.

Cięta polkaPonieważ byli¶śmy gospodarzami Festiwalu, więc pierwszy koncert należał do nas i naszych przyjaciół z Bombaju. Mieliśmy ogromn± tremę.....ale po koncercie byli¶śmy zadowoleni i z zaciekawieniem ogl±dali¶śmy zespół Nrytyeshwar.
Ich orginalny taniec bardzo nam się podobał. Tak bardzo, że zapragnęliśmy się go nauczyć.
I tak też się stało... . Na koncercie finałowym wykonaliś¶my wspólnie dwa tańce.


E-mail
Mystkowianie.net
Sponsorzy