Menu główne: Witamy wszystkich na naszej stronie! Partnerzy


Dziecięcy Zespół Regionalny "Mystkowianie" działa już przeszło 25 lat.


Inicjatorami i założycielami Zespołu byli Państwo Hanna i Benedykt Poręba w 1984 roku.
Zespół działający przy Wiejskim Domu kultury w Mystkowie prezentuje autentyczny taniec, śœpiew i muzykę folkloru Ziemi Sądeckiej. W zajęciach udział biorą dzieci przeważnie ze szkoły podstawowej w Mystkowie.
Tutaj uczą się szacunku do rodzimej tradycji, tańczą, śœpiewają i bawią się. Piękna idea krzewienia kultury zaangażowała wielu wspaniałych ludzi.
Nie można pominąć choreografów zespołu, jak: Lidia Serafin, Anna Łatka, Halina Pasionek, Magdalena Waśœko, Lidia Czechowska, Beata Urban-Kicka, Jadwiga GwóźŸdźŸ.

Z konsultantów muzycznych wymienić należy: Bogdana Matusika, Tomasza Zabrzeskiego, Romana Gorycę. Na przestrzeni 20 lat przez Zespół przewinęło się około 120 dzieci. W swoich programach: "To co nas ciesy, to zabawa, taniec i œpiew","Jak my se zaœpiwomy", "Kolędnicy", zespół pokazuje spontanicznie zabawy dzieci połączone ze œśpiewem i tańcami. Od początku swojego istnienia Zespół występuje na terenie Sądecczyzny i nie tylko. Prezentował się między innymi w Błażejewku k/Poznania, Rabce, Rzeszowie i na terenie byłego województwa nowosądeckiego.
Co roku "Mystkowianie" biorą udział w różnych konkursach i przeglądach zdobywając wiele wyróżnień i nagród za œśpiew i taniec. To My poczas nakręcania programu
Oto niektóre z nich:
  • I Ogólnopolski Związkowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Błażejewku koło Poznania
  • Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce
  • IX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Nowym Sączu - 2000
  • VIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej - Gorzów 2001 - zdobył tytuł Laureata.

W czerwcu 1999r. jako jeden z wielu zespołów witał Papieża Jana Pawła II w Starym Sączu, a trzy miesiące póŸniej delegacja była na specjalnej audiencji u Papieża w Watykanie.

W roku 2000 dzieci Zespołu "Mystkowianie" byli gospodarzami Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Regionalnych "ŚŒwięto Dzieci Gór" w Nowym Sączu. Grupą braterską, którą opiekowaliśœmy się był zespół Nrutyeshwar (India)

To My poczas nakręcania programu
Podczas ŒŚwięta Dzieci Gór w raz z Zespołem z Indii byliśœmy na nagraniu w Telewizji Polskiej w Krakowie, co było dla nas niezwykłym przeżyciem.

Obecnie choreografem zespołu jest pani Jadwiga GwóŸźdźŸ a opiekunem muzycznym pan Maciej Matusik.

Sprawy organizacyjne i administracyjne spoczywają w niestrudzonych rękach kierownika zespołu pani Hanny Poręby


E-mail
Mystkowianie.net
Sponsorzy